Position Prize Winner
1,500
Hfghdfhvcf
1,400
-
1,300
Cenam
4
1,200
Jayhoo
5
1,000
patsyedwards0
6
900
Parker1955
7
800
azaro
8
700
Raitw14
9
600
gogogogo1
10
500
KhairytM
11
300
Dody5
12
300
Karmaa
13
300
Sfarland802
14
300
bohoj
15
300
Jpeter299
16
300
offertoro1
17
300
mokhamis1234
18
300
-
19
300
Ardenis
20
300
Rimikko